Kdy do školky ano, kdy ne?

Onemocnění dětí předškolního věku – kdy do školky ano, kdy ne?

Autoři:

Mgr. Pavlína Miltová/PMEDUCA

Odborný konzultant:

MUDr. Šárka Nesetová Šmakalová/pediatr

Rok: 2019

Mateřská škola má dle školského zákona 561/2004Sb. povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání, tzn. má zároveň povinnost ochránit děti v mateřské škole před kontaktem s dítětem, které má zjevné příznaky přenosné nemoci. Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy nemůže být nucena brát na sebe odpovědnost za podmínek ztížených nemocí dítěte, zvláště pokud by tím narušila plnění odpovědnosti k dalším dětem, které by se mohly nemocí nakazit!

Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, z toho tedy vyplývá, že i mateřská škola má nejen právo, ale také povinnost odmítnout nástup dítěte do školky, pokud jeví zřejmé příznaky přenosné nemoci, a že na straně zákonného zástupce je povinnost dítě v tomto stavu do mateřské školy nevodit! V případě, že se u dítěte objeví známky akutního onemocnění, je mateřská škola povinna zajistit jeho oddělení od ostatních dětí.

Jaká jsou opatření, aby dítě, které chodí do školky, bylo co nejméně nemocné?

• Pokud dítě onemocní, nechat ho doma až do úplného uzdravení (pokud dítě není doléčené, snáze ve školce onemocnění znovu a je vyšší riziko vzniku komplikací onemocnění).

• Pokud bere dítě ATB. Lékaři doporučují po ukončené léčbě ATB nevodit dítě ihned do školky, ale nechat ho ještě 5-7 dní doma, aby se imunita stihla znovu nastartovat (pokud jde dítě do školky dříve, opět hrozí, že onemocní ihned znovu).

• Nahlásit školce veškerá infekční a parazitární onemocnění, aby se dále nešířily (nebojte se je nahlásit, školka nesmí zveřejňovat konkrétní jména, jde o obecnou informaci ostatním rodičům).

• Pokud je dítě nemocné, navštívit svého pediatra (pediatr je zde od toho, aby Vaše dítě vyléčil, navíc jen on může napsat „paragraf“, abyste mohli být s dítětem doma).

• Dítě otužovat, připravovat kvalitní stravu bohatou na vitamíny (vit. D!), pěstovat pohyb – doporučuje se zápis do pohybových aktivit.

Kdy dítě do školky nepatří?

• Pokud má zvýšenou teplotu nebo horečku, tj. od teploty 37 °C výše a to i pokud mělo teplotu den před nástupem do školky nebo v noci.

• Pokud má rýmu virovou či bakteriální (jak „bílou“, tak „zelenou“), až do úplného vyléčení. Pokud se u dítěte objeví „zelená“ rýma, je vhodné navštívit lékaře, který provede výtěr z nosu a cíleně nasadí léčbu.

• Pokud má dítě intenzivní kašel (to znamená kašel, který se objevuje i při klidové činnosti dítěte nebo v leže při usínání a spánku) vlhký, suchý nebo laryngální – štěkavý.

• S jakýmkoliv exantémovým infekčním onemocněním a to i po dobu rekonvalescence (neštovice, spála, 5. a 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa atd.). Po těchto prodělaných infekčních onemocněních musí dítě uschopnit lékař!

• Pokud dítě zvrací nebo má průjem (a to i v případě, že zvracelo nebo mělo průjem den před nástupem do školky). Dítě s průjmem a zvracením je nutné izolovat od ostatních, protože zde hrozí vysoké riziko přenosu nákazy. Pokud potíže již vymizely nelze jej poslat ihned do školky kvůli dietnímu režimu, který po prodělaném průjmu a zvracení musí dodržovat. Školka z provozního hlediska dietní nároky nemůže splnit!

• Pokud bere ATB anebo je v rekonvalescenci (až 1 týden po doužívání ATB). Pokud ho do školky pošleme ihned po dobrání ATB vystavujeme dítě riziku, že opět v krátké době onemocní, protože má narušenou imunitu.

• Pokud má parazitární onemocnění – roupy, vši.

• S infekčním puchýřnatým onemocněním kůže (impetigo) až do úplného uzdravení.

• S infekčním zánětem spojivek až do úplného uzdravení (dle ordinace lékaře 5–7 dní).

• Pokud má dítě opar na rtu – v době, kdy je nalitý puchýřek (jakmile puchýřek praskne a vytvoří se stroupek, do školky již může).

• Pokud má dítě molusky – do školky smí v případě, že jsou na místech, kde bezprostředně nedochází ke kontaktu s vlhkým prostředím (molusky na dlaních nebo v místech, kde usedá dítě na WC – do školky nepatří a musí se přeléčit!). Dítě ale nesmí, ať má molusky kdekoliv na těle, do bazénu!! Šíří se zejména ve vodním prostředí!

• Pokud má dítě bradavičky – šíří se přímým kontaktem, ve vodním prostředí. Dítě s bradavičkami do školky nepatří!

Jaká nejčastější infekční a parazitární onemocnění u svého dítěte nebo ve své rodině musíte hlásit ve školce?

• plané neštovice

• spálu

• 5. nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa

• impetigo (bakteriální onemocnění kůže)

• infekční zánět spojivek

• průjmovitá onemocnění – salmonelu, zvracení – rotaviry

• mononukleózu

• hepatitidu (žloutenku)

• vši, roupy, svrab

Léky ve školce

Podávání léků v mateřské školce je upraveno zákonem 561/2004 Sb. § 29, odst. 1 a 2, dále zákonem 372/2011Sb., Zákon o zdravotních službách. Výše uvedené zákony podávání léků v mateřské školce vysloveně nezakazují, ale poskytují řediteli mateřské školky možnost upravit podávání léků dětem pomocí směrnice – školního řádu.  Ve většině mateřských škol je podávání volně prodejných léků  (Paralen, Kinedril, Fenistil, Nurofen atd) pedagogům zakázáno. V případě, že dítě trpí onemocněním, které vyžaduje trvalou medikaci nebo potřebuje lék v rámci první pomoci (např. při epilepsii, febrilních křečích, astmatu aj.), je možné lék podávat pouze na základě žádosti zákonného zástupce s předložením lékařského doporučení a poučením pedagogů, kteří souhlasí s jeho podáváním.

Použitá literatura: Občanský zákoník 89/2012 Sb., Školský zákon 561/2004 Sb., Zákon o zdravotních službách 372/2011Sb.

Hygienická a organizační pravidla pro začátek školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1.9.2021 🙂

 • rodiče vstupují do budovy školy s ochrannými  prostředky dýchacích cest
 • nadále probíhá dezinfekce rukou při vstupu do budovy
 • do MŠ nebudou přijímány děti s příznaky infekčního onemocnění (jako je např.  zvýšená teplota, horečka, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.)
 • děti ani zaměstnanci MŠ se nemusí testovat
 • děti a pedagogický personál nemá povinnost nosit ochranu dýchacích cest

Poprvé do školky :)

CO S SEBOU

Oblečení do třídy – oblečení by mělo být především pohodlné (tričko, tepláčky, ponožky).

Přezůvky – s pevnou patou (ne na zavazování na tkaničku).

Nezapomeňte na náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tepláky, tričko), které uložte do boxíku v šatně.

Oblečení pro pobyt venku – z hygienických důvodů je nutné, aby děti měly jiné oblečení do třídy a jiné na pobyt venku. Oblečení volte s ohledem na počasí a roční období. V zimě jsou vhodné pro nejmenší děti palcové rukavice a v letním období nezapomínejte na pokrývku hlavy.

Polední odpočinek – je pravidelnou součástí denního režimu školy, pokud bude Vaše dítě ve školce odpočívat, je třeba přinést pyžamo. Pyžamka se dávají rodičům k vyprání každý týden, v případě potřeby častěji. Děti si také mohou přinést svou oblíbenou hračku – nejlépe plyšáka.

Pokud je to možné, tak všechno oblečení i obuv dětem podepište – usnadníte nám tím hledání a pátrání v začátcích.

Poprosíme také o krabici papírových kapesníčků.

Nedávejte do MŠ dětem drahé a drobné hračky, v případě jejich poškození nebo ztráty za ně MŠ nenese zodpovědnost.

DESATERO PRO RODIČE

10 dobrých rad, které usnadní vám i vašemu dítěti nástup do mateřské školy J

Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.

Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje

Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.

Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) – vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“.

Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.

Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšáka, hračku, pomáhá také srdíčko namalované na ruce nebo otisk pusy rtěnkou na papír J ).

Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.

Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.

Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane.  Samozřejmě – pokud den ve školce proběhne v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.

Pokud budete mít jakékoliv otázky, vše konzultujte si s učitelkou.

CO BY DÍTĚ MĚLO UMĚT

 1. Znát své jméno a příjmení, vědět a poznat svou značku ve školce,
 2. být zvyklé, že se maminka a blízcí mohou na určitou dobu vzdálit,
 3. setrvat v dané činnosti alespoň 5 – 10 minut (děti se vzdělávají, zpívají, malují, vyrábějí atd.),
 4. najíst se lžící a pít ze skleničky a hrníčku, umět sedět na židli při jídle,
 5. být zvyklé na pestrou stravu (maso, zelenina, ovoce, přílohy),
 6. používat toaletu, umýt si ruce, utřít si je do ručníku,
 7. vysmrkat se a používat kapesník,
 8. obléknout se, svlékat se, obout se (u těch nejmenších samozřejmě učitelka pomůže),
 9. poznat si své oblečení (musí být podepsáno, označeno) a uložit jej na své místo,
 10. být připraveno na pobyt venku v délce 60 – 90 minut, dle počasí (choďte s dětmi, nenoste je, nevozte v kočárku),
 11. vydržet v klidu odpočívat na lehátku v době poledního klidu,
 12. vyjádřit své pocity a potřeby, tedy co si přeje a potřebuje,
 13. umět se podělit o hračku a uložit ji na své místo,
 14. znát pravidla slušného chování a dodržovat je (pozdravit, poděkovat, poprosit atd.).

Prosba

Vážení,

všichni víme, co se stalo na Moravě a protože nám to není lhostejné, přemýšleli jsme, jak bychom mohli pomoci právě my. Protože naším oborem je předškolní vzdělávání, nabízí se pomoc školskému zařízení, které bylo vážně poškozeno a tamní děti nemají tu možnost trávit chvíle s kamarády ve školce.

Vzdělávací centrum Alkion, se kterým spoustu let spolupracuji, oslovilo vedoucí učitelku Bc.Olgu Esterkovou, a ta se na nás obrátila s velikou prosbou zda bychom nepomohli jejich MŠ Mikulčice, která je bez střechy, oken ……, však víte.

Proto tedy vás prosím o finanční pomoc přímo pro MŠ Mikulčice.

Pokud se rozhodnete přispět jakoukoliv částkou, prosím o odevzdání do naší MŠ do konce příštího týdne, tj.9.7.2021 a my tento dar přepošleme hromadně přímo na účet postižené školky

Vážím si každého příspěvku, kterým pomůžete této školce ! Počítá se každá jedna koruna.:-)

Věřím tomu,že pokud by toto postihlo naši školičku,určitě se najdou lidé,kteří nám také pomohou. Udělejme tedy společně dobrou věc !

Děkuji všem Buriánková Alena

Návrat do MŠ od 12.4.2021

Určitě bedlivě sledujete všechna nová vládní nařízení, proto jen shrnutí toho, co se týká od pondělí 12.4.2021 nás.

 • Nastupují děti předškolního věku a děti členů IZS, s tím, že předloží doklad o pracovní pozici u IZS alespoň jednoho z rodičů.
 • Podmínkou zařazení dítěte do vzdělávání je negativní antigenní test, provedený zákonným zástupcem v MŠ. Testovat se bude 2 x týdně – pondělí a čtvrtek. Pokud se u dětí ukáže test jako pozitivní, MUSÍ absolvovat kontrolní PCR test na odběrovém místě .
 • V případě nesouhlasu s testováním, má rodič právo ponechat si dítě doma na základě řádné omluvenky, ale bez nároku na distanční vzdělávání. Máte také možnost využít jiný typ samotestu, ale vždy je testování prováděno zákonným zástupcem v MŠ, po předchozí domluvě s ředitelkou.
 • Děti v MŠ nemusí nosit zakrytá ústa ,proto budou trávit čas v MŠ bez roušek.
 • Rodiče se smí v MŠ zdržovat jen dobu nezbytně nutnou a to ve vyhrazených prostorech !

Informace k provozu MŠ od 22.3.2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18.3.2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozích opatření č.200 ze dne 26.2.2021. Do 28.3.2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Sledujte průběžně nové informace a hlavně buďte zdraví 🙂

Ponožkový den 2021

Distanční výuka zasáhla i letos do této tradiční akce, kterou s dětmi ve školce pořádáme… Ale nevadí, my si poradíme a nasadíme na každou nožku jinou ponožku doma 🙂 Věříme, že fotek se sejde mnoho a do akce se kromě dětí zapojí i dospěláci, protože jsou všichni úžasní J

Zapojením do Ponožkového dne naše školka podpoří děti s Downovým syndromem.

Hurá do toho v neděli 21.3.2021 🙂

Bonusové video pro vás – můžete tvořit, zpívat i tančit 🙂