Prosba

Vážení,

všichni víme, co se stalo na Moravě a protože nám to není lhostejné, přemýšleli jsme, jak bychom mohli pomoci právě my. Protože naším oborem je předškolní vzdělávání, nabízí se pomoc školskému zařízení, které bylo vážně poškozeno a tamní děti nemají tu možnost trávit chvíle s kamarády ve školce.

Vzdělávací centrum Alkion, se kterým spoustu let spolupracuji, oslovilo vedoucí učitelku Bc.Olgu Esterkovou, a ta se na nás obrátila s velikou prosbou zda bychom nepomohli jejich MŠ Mikulčice, která je bez střechy, oken ……, však víte.

Proto tedy vás prosím o finanční pomoc přímo pro MŠ Mikulčice.

Pokud se rozhodnete přispět jakoukoliv částkou, prosím o odevzdání do naší MŠ do konce příštího týdne, tj.9.7.2021 a my tento dar přepošleme hromadně přímo na účet postižené školky

Vážím si každého příspěvku, kterým pomůžete této školce ! Počítá se každá jedna koruna.:-)

Věřím tomu,že pokud by toto postihlo naši školičku,určitě se najdou lidé,kteří nám také pomohou. Udělejme tedy společně dobrou věc !

Děkuji všem Buriánková Alena