Informace o školce

Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové je jednotřídní mateřskou školou. Sídlí v jednopatrové budově, která byla vystavěna v roce 1890 a sloužila jako základní škola. V roce 1976 byla ukončena celková rekonstrukce budovy a škola přebudována na mateřskou školu. Od 1.1.2003 získala mateřská škola právní subjektivitu.

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu dětí od 6,00 hod. do 16,00 hod. Přijímány jsou děti ve věku 2 – 6 let. Máme jednu heterogenní třídu, ve které pracují 2 učitelky (ředitelka a učitelka) s plnými úvazky, 1 učitelka s úvazkem na překrývání, který je doplněn pozicí školní asistentky hrazenou z dotací EU a 2 provozní zaměstnankyně s celými úvazky, 1 pracovnice na Dohodu o pracovní činnosti a dle možností pracovnice VPP hrazená z prostředků ÚP.

Pracujeme se vzdělávacím program pod názvem „Aby nám spolu bylo krásně“.

Sestavený program by měl umožňovat dětem prožít čas v mateřské škole radostně, být zdrojem příjemných zkušeností a dobrých základů do dalšího vzdělávání i do života. Neusilujeme o pouhé naplňování dětské mysli, ale jde nám především o aktivní zájem dětí a o podporu chuti dívat se kolem sebe, naslouchat i objevovat, nalézat odvahu ukázat, co vše už dítě umí, zvládne a dokáže.

Cílem naší snahy je samostatné, spokojené dítě, které je připravené se učit a rozvíjet své schopnosti, vnímat své okolí a komunikovat s ním.

Ve své práci preferujeme všestranný rozvoj dítěte, který vychází z upřímných a vlídných vztahů mezi učitelkou, dětmi a mezi dětmi samotnými. Na základě pevných vztahů budeme uskutečňovat uspokojování potřeb dětí, jak fyzických, tak i psychických, které vychází jednak ze zákonitosti vývoje dítěte, tak z konkrétních situací, citových vztahů dítěte i zájmu celé skupiny.