Provozní informace

Název školního vzdělávacího programu : „Aby nám spolu bylo krásně“

Název školy:  Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové

Sídlo školy:  Dětřichov u Moravské Třebové 82, Moravská Třebová 1, 57101

Zřizovatel:  Obec Dětřichov u Moravské Třebové

Ředitelka školy: Alena Buriánková

IČO:  70 999 414

Právní forma: organizační složka státu

Spojení:
mobil:  733 642 185
email: buriankova.alena@post.cz
www: https://www.msdetrichov.cz

Kapacita MŠ:  30 dětí, udělena výjimka na 28 dětí

Počet tříd: 1 – věkově smíšená s celodenním provozem

Provoz mateřské školy:  6,00 – 16,00

Personální obsazení:
Alena Buriánková – ředitelka školy
Eva Žáčková – učitelka
Inha Tajovská – učitelka + školní asistentka – podpora MŠ z EU
Jaroslava Šlezarová– kuchařka
Alena Smolíková  – školnice, uklizečka
pracovnice VPP – z úřadu práce