Školní řád

zpracovaný v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání, se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami,

v platném znění, s   přihlédnutím k   Vyhlášce MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen »vyhláška«), Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem dotýkajících se mateřské školy a dalšími souvisejícími předpisy

Kompletní znění školního řádu lze stáhnout zde.