AKCE BŘEZEN 2024

Hudebně-dramatický kroužek s prvky anglického jazyka

Logopedická prevence v MŠ

Procházka za zvířátky – návštěva farmy

Rodičovská kavárna – setkání s Jiřím Haldou

Ponožkový den

Vajíčkovník před MŠ

Velikonoční plotovka