Hygienická a organizační pravidla pro začátek školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1.9.2021 🙂

  • rodiče vstupují do budovy školy s ochrannými  prostředky dýchacích cest
  • nadále probíhá dezinfekce rukou při vstupu do budovy
  • do MŠ nebudou přijímány děti s příznaky infekčního onemocnění (jako je např.  zvýšená teplota, horečka, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.)
  • děti ani zaměstnanci MŠ se nemusí testovat
  • děti a pedagogický personál nemá povinnost nosit ochranu dýchacích cest