Návrat do MŠ od 12.4.2021

Určitě bedlivě sledujete všechna nová vládní nařízení, proto jen shrnutí toho, co se týká od pondělí 12.4.2021 nás.

  • Nastupují děti předškolního věku a děti členů IZS, s tím, že předloží doklad o pracovní pozici u IZS alespoň jednoho z rodičů.
  • Podmínkou zařazení dítěte do vzdělávání je negativní antigenní test, provedený zákonným zástupcem v MŠ. Testovat se bude 2 x týdně – pondělí a čtvrtek. Pokud se u dětí ukáže test jako pozitivní, MUSÍ absolvovat kontrolní PCR test na odběrovém místě .
  • V případě nesouhlasu s testováním, má rodič právo ponechat si dítě doma na základě řádné omluvenky, ale bez nároku na distanční vzdělávání. Máte také možnost využít jiný typ samotestu, ale vždy je testování prováděno zákonným zástupcem v MŠ, po předchozí domluvě s ředitelkou.
  • Děti v MŠ nemusí nosit zakrytá ústa ,proto budou trávit čas v MŠ bez roušek.
  • Rodiče se smí v MŠ zdržovat jen dobu nezbytně nutnou a to ve vyhrazených prostorech !