PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ

Na základě usnesení zřizovatele a ředitelky MŠ se přerušuje provoz mateřské školy s účinností od 17.3.2020 do odvolání

· Tato informace bude zveřejněná na webových stránkách mateřské školy

· Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského /dětského zařízení (školy) je možno si vyzvednout u paní ředitelky v mateřské škole od 8,00 do 12,00 po telefonické domluvě (tel. 733 642 185)

V Dětřichově u M.T. dne 16.3.2020 Alena Buriánková

ředitelka MŠ