Seznam přijatých dětí od 1.9.2022

Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

2 Přijímá se od 1.9.2022

3 Přijímá se od 1.9.2022

1 Přijímá se od 5.9.2022

4 Přijímá se od 1.9.2022

Vyvěšeno dne 30.5.2022 Buriánková Alena, ředitelka MŠ