AKCE ŘÍJEN 2023

Dýňohrátky

Hudebně pohybový kroužek s prvky angličtiny

Logopedická prevence

Škola na nečisto

Halloweenská stezka

Halloweenský karneval

Drakiáda