AKCE ZÁŘÍ 2023

Zahájení školního roku

Logopedická prevence a depistáž

Hudebně pohybový kroužek s prvky angličtiny

Škola na nečisto

Oční vyšetření Prima Vizus

Beseda s myslivci

Podzimní stezka