Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové, přijala od 1.9.2020 děti evidované pod těmito registračními čísly:

1

2

3

4

5

6

7