Seznam přijatých dětí pro školní rok 2017/2018

Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové přijala děti evidované pod těmito
registračními čísly:

1 – přijímá se od 1.9.2017
2 – přijímá se od 1.9.2017
3 – přijímá se od 1.9.2017
4 – přijímá se od 1.9.2017
5 – přijímá se od 1.9.2017
6 – přijímá se od 1.9.2017
7 – přijímá se od 1.9.2017

Vyvěšeno dne: 17.5.2017

Alena Buriánková
ředitelka školy