Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021

proběhne od 2.5. do 16.5.2020 bez osobní přítomnosti dětí v MŠ

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.
Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1.) do datové schránky školy (gf2hpnf),
2.) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (POZOR! nelze jen poslat prostý email),
3.) poštou na adresu MŠ,
4.) osobní podání: po předchozí telefonické domluvě na konkrétní datum a čas (tel. 733 642 185)

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
•    jméno a příjmení žadatele (dítěte),
•    datum narození,
•    místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
•    podpis osoby, která žádost podává